Ajankohtaista

12 heinäkuun, 2023

Kaukolämmönvaihtimen uusiminen- Ara-avustus – säästä 2000-6000€

Putkiremontin perusteet

 Näin paljon voit saada tukea kaukolämmönvaihtimen vaihtoon:

” ARA voi myöntää avustusta vuosina 2022-2023 asuinrakennusten matalalämpötilaisten kaukolämpölaitteistojen vaihtamiseen sekä lämmitysjärjestelmän säätöön ja tasapainotukseen. Avustus myönnetään valtion asuntorahastosta ja määrärahan suuruus määritellään vuosittain valtion talousarviossa. ”

” • Avustuksen määrä on 2 000 euroa pientalon lämmönvaihdinlaitteistoa kohden sekä 500 euroa tasapainotettua ja säädettyä järjestelmää kohden.

• Avustuksen määrä on 3 000 euroa rivitalon laitteistoa kohden sekä 1000 euroa tasapainotettua ja säädettyä järjestelmää kohden.

• Avustuksen määrä on 4 000 euroa asuinkerrostalon laitteistoa kohden sekä 2 000 euroa tasapainotettua ja säädettyä järjestelmää kohden. ”

Kuka saa tukea kaukolämmönvaihtimen vaihtoon

Käytännössä avustuksen saaminen on mahdollista kaikissa omakoti-, rivi- ja pientaloissa. Tuen saamisen ehtoina on se, että energialaitos toimittaa lomakkeen, että laitteiston uusiminen edesauttaa matalalämpötilaiseen kaukolämpöön siirtymistä. Energialaitoksien mukaan näin on ja tämän lomakkeen saa pyydettäessä.

Toinen edellytys tuen saamiselle on se, että laite on  matalalämpöinen kaukolämpölaite. Käytännössä kaikki nyt tukusta ostettavat laitteet on tehty uuden kaukolämpömääräyksen (K1) mukaisilla lämpötiloilla:

” Muutoksena aiempaan on tilojen ja ilmanvaihdon lämmityksen mitoituksen perusteena oleva kaukolämmön tuloveden lämpötila, joka lasketaan lämpötilasta 115 celsiusastetta lämpötilaan 90 celsiusastetta. Lämmönjakokeskuksen mitoituslämpötilan pudottaminen mahdollistaa tulevaisuudessa kaukolämpöverkon toimintalämpötilojen laskemisen, jolloin koko energiajärjestelmän tehokkuus paranee monipuolistaen samalla lämmönhankinnan vaihtoehtoja. Uusilla matalammilla lämpötiloilla mitoitetut laitteet toimivat hyvin myös vielä käytössä olevilla, korkeammilla lämpötiloilla. ”

Lämmityslaitteen vaihtoa ei saa suorittaa ennen kuin hakemus on jätetty.

” Avustuksen määrä on vuodelle 2022 yhteensä 10 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksessa (5.8.2022) on esitetty 10 miljoonan määrärahaa vuodelle 2023. ”  

Avustusta myönnetään iso summa, mutta hakijoita on varmasti paljon, joten toimi nopeasti.

Milloin lämmönjakokeskus kannattaa uusia?

Tähän olisi mieluisaa vastata, että ennen kuin se särkyy. Yleensä laitteiden käyttöikä on 15- 20 vuotta. Eli 2000 luvun alun laitteet kannattaa jo uusia.

Osat mitkä vaihtimissa hajoaa on sähkölaitteet, kuten toimilaitteet, säätimet ja anturit. Myös lämmönsiirtimissä ilmenee vuotoja. Siirrin vuodot tulee esille vihertävänä käyttövetenä tai nousevana lämmitysverkon paineena, riippuen onko vuoto lämmitys- vai käyttövesisiirtimessä.

Näin vaihtotyö etenee:

Nykyinen vaihdin irrotetaan ja viedään kierrätykseen

Asennetaan uusi vaihdinpaketti esim. Jäspi tai Högfors

Putkimiehemme tekee tarvittavat LVI-asennustyöt

Tehdään tarvittavat sähkötyöt

Energialaitos käy tarkistamassa laitteen ja asennukset

Annetaan käytönopastus ja täytetään asennuspöytäkirja. ​​​​​

Laitteen vaihto vie aikaa 1-2 työpäivää. Käyttövedet saadaan käyttöön työpäivän aikana ja lämmitys viimeistään seuraavana työpäivänä. Mikäli vaihto tehdään lämmityskauden ulkopuolella, huolehdimme talon lämmityksestä katkon aikana esim puhaltimin tai sähköpatterein.

Näin haet avustusta:

Pyydä meiltä tarjous ja todistus siitä, että vaihdettava laitteisto mahdollistaa avustuksen mukaisen matalalämpötilaisen kaukolämmön käytön.

Pyydä tarjous tästä. 

Hae avustus ara.fi/verkkoasiointi.

Kun avustus on haettu laite voidaan vaihtaa.

Lähteet:

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Avustus_matalalampoiseen_kaukolampoon_siirtymiseksi

https://energia.fi/uutishuone/materiaalipankki/rakennusten_kaukolammitys_maaraykset_ja_ohjeet._julkaisu_k1_2021.html