Putkiremontin perusteet - käyttövesiputkisto

Ajankohtaista

12 heinäkuun, 2023

Putkiremontin perusteet – Käyttövesiputkisto

Putkiremontin perusteet – Käyttövesiputkisto

Putkiremontin perusteet - käyttövesiputkisto
Putkiremontin perusteet – käyttövesiputkisto

Tässä artikkelissa käymme läpi putkiremontin perusteet. Putkiremontin perusteet artikkeli vastaa kysymyksiin kuten ”Milloin kannattaa tehdä putkiremontti” ja ”mikä on käyttövesiputkiston keskimääräinen käyttöikä”. Tämä artikkeli myös ohjeistaa miten toimia vahingon sattuessa ja avaa putkiremonttia yleisesti koskevia asioita.

Tiivistelmä artikkelista

Tämä artikkeli vastaa kattavasti omakotitaloasujan yleisimpiin kysymyksiin koskien putkiston kuntoa, siihen liittyviä riskejä, vakuutuksia, vesivahingon sattumista, putkiremonttia ja putkiremontin hintaa.

Putkiremontti yleensä kannattaa tehdä omakotitaloon viimeistään silloin kun käyttövesiputkiston tai lämpöverkkoputkiston tekninen käyttöikä alkaa tulla tiensä päähän. Putkistolle myönnetään ihan syystä tietty käyttöikä.

3 vinkkiä kuinka toimia vesivahingon sattuessa:

1. Tunnista ongelma

2. Arvioi ongelma

3. Korjaa ongelma

Käyttövesiremonttien hinnat vaihtelevat sisällön vuoksi 3000 € – 8000 € välillä sisällön vuoksi.

Artikkelissa avataan putkistoissa käytettäviä eri materiaaleja ja jokaisen näiden materiaalien ongelmia ja ongelmien syntyperiä.

Tässä artikkelissa kerrotaan myös putkistoihin liittyvistä vastuista ja vakuutuksista.

Milloin kannattaa tehdä putkiremontti

Putkiremontti yleensä kannattaa tehdä omakotitaloon viimeistään silloin kun käyttövesiputkiston tai lämpöverkkoputkiston tekninen käyttöikä alkaa tulla tiensä päähän. Putkistolle myönnetään ihan syystä tietty käyttöikä.

Esimerkiksi kupariputken tekniseksi käyttöiäksi luvataan toimittajasta riippuen 30–50 vuotta (Lähde rakennuslehti).

Komposiittiputken käyttöiäksi luvataan yleensä 50 vuotta (Lähde Fine).

Muoviputken käyttöiäksi luvataan yleensä 50 vuotta.

Vaikka putkisto optimaalisessa tilassa voi kyllä kestää paljonkin yli teknisen käyttöiän, on riski kuitenkin huomattavasti suurempi. Usein alkuperäiset putket on asennettu omakotitalon rakenteisiin, minkä vuoksi putkiston kuntoa on lähes mahdotonta selvittää.

Omakotitaloasujan kannalta kysymykseen ”milloin kannattaa tehdä putkiremontti?” paras vastaus on ehdottomasti: Ennen vesivahinkoa.

Jos vesivahinko kuitenkin sattuu ja huomaat kiinteistössä kosteutta väärässä paikassa, tässä 3 vinkkiä miten toimia tilanteessa.

3 Vinkkiä kuinka toimia vesivahingon sattuessa

1. Tunnista Ongelma

Suurimpien vesiputkien korjausongelmat on yleensä helppo tunnistaa, koska vuotojen tai rikkoutuneiden putkien aiheuttama vesivuoto on helposti havaittavissa. Kuitenkin omakotitalon rakenteissa kulkevissa vesiputkissa voi olla myös vuotoja, joita on hyvin hankala havaita. Merkit vesivuodosta havaitaan näissä tapauksissa yleensä liian myöhään, usein vasta sitten kun vuoto on aiheuttanut kodissa vesivahingon. Voit tarkistaa, onko rakenteen vesilinjoissasi vuotoja, noudattamalla alla olevia ohjeita:

Vaihe 1 – Sulje kaikki kotisi vettä käyttävät hanat ja laitteet.

Vaihe 2 – Odota puoli tuntia, jonka jälkeen kirjoita ylös kaikki vesimittarissasi näkyvät numerot.

Vaihe 3 – Älä käytä vettä vähintään tuntiin. Menetelmä on sitä tarkempi mitä pitempään olet käyttämättä vettä. On parasta olla käyttämättä vettä niin kauan kuin mahdollista, koska jotkin vuodot ovat hyvin pieniä, jolloin kestää pitempään ennen kuin mittari tallentaa vesihäviön. Kun olet odottanut vähintään tunnin, ota uudestaan ylös vesimittarissasi näkyvät numerot.

Vaihe 4 – Vertaa tuloksiasi nähdäksesi onko vedenkulutus muuttunut. Jos toinen tallentamasi numero on suurempi kuin ensimmäinen, on todennäköistä että putkistosi vuotaa.

Voit myös testata vesijohtosi vuotojen varalta varmistamalla, ettei kukaan talossa käytä vettä, ja tarkistamalla kotisi päävesijohdon. Tyypillisesti tämä vesiputki löytyy vesimittarisi vierestä (tämä putki toimittaa vettä kotiisi). Kuuntele tämän putken läpi kulkevan veden tärinää tai ääntä. Jos kukaan ei käytä vettä talossa, putken tulee olla äänetön. Jos kuulet ylimääräistä ääntä, päävesijohdossasi voi olla vuotoja ja on suositeltavaa ottaa yhteyttä viipymättä lvi-asiantuntijaan.

2. Arvioi ongelma

Jotkut vesiputkien korjaukset voivat olla helpompia ja nopeampia korjata kuin toiset, joten on tärkeää tietää mitä tehdä sen jälkeen kun tunnistaa ongelman. Galvanoidun vesiputken korjaus aiheuttaa erilaisia ​​haasteita kuin muovisen vesiputken korjaus, joten varmista että arvioit ongelman huolellisesti. Yksinkertaiset vuodot voidaan yleensä korjata ilman suuria ongelmia. Jos sinulla ei kuitenkaan ole aiempaa kokemusta rikkoutuneen vesiputken korjaamisesta, on parasta pyytää apua ammattilaiselta.

Jos sinulla on oikeat työkalut hommaan ja olet aiemmin onnistunut suorittamaan yksinkertaisia lvi-töihin liittyviä​ toimenpiteitä (esimerkiksi jäätyneen vesiputken korjauksia tai muita vastaavia osaamista vaativia korjaustöitä), voit yrittää korjata ongelman itse. Pinnassa kulkevia putkia voi on helpompi käsitellä, mutta taas lattian alle tai seinien alle piilotettuihin putkiin voi olla vaikea päästä käsiksi ja tehdä korjauksia. Voit tehdä korjaustyöt itse, jos luotat taitoihisi. Pyri kuitenkin varmistamaan että tiedät oikeat korjausmenetelmät.

Arvioi ongelma ja päätä, ylittääkö korjaustyön monimutkaisuus kykysi vai ei. Putkiasentaja pystyy suorittamaan melkein minkä tahansa vesiputkien korjauksen, joten jos et tiedä kuinka korjata esimerkiksi sinkittyjen vesiputkien vuotoja, on parasta soittaa ammattilaiselle.

3. Korjaa ongelma

Kun olet tunnistanut ja arvioinut ongelman parhaan kykysi mukaan, voit aloittaa ongelman korjaamisen. Ammattimaisen vesiputken korjauksen kustannukset vaihtelevat työn vaikeuden mukaan. Muoviputkella korjaus saattaa maksaa vähemmän esimerkiksi siksi, että muoviputket ovat halvempia ja helpompia työstää kuin metalliputket. Olemassa olevista ongelmista riippuen saatat tarvita lisää vesiputkien vuotojen korjaustuotteita, kuten vesiputkien korjausteippiä tai vesiputkien korjauspuristeita työn suorittamiseksi loppuun.

Ylimääräiset tarvikkeet aiheuttavat yllättävän isoja lisäkustannuksia, jos päätät tehdä vesiputken korjauksen itse.

Jos sinun on korjattava kuparivesiputken vuotoja tai jos sinun on korjattava ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi huomattavasti muoviputkia hankalampiin sinkitettyihin vesiputkiin, on parasta pyytää apua. Muoviputket on yleensä helpompi vaihtaa, mutta tarvitset silti oikeat lisätyökalut ja materiaalit.

Kun olet tunnistanut vaurioituneen putken, voit sulkea kyseiseen putkeen veden virtausta ohjaavan venttiilin ja kiinnittää siihen vesiputken korjauspuristimen pakkauksessa olevien ohjeiden mukaisesti ongelman väliaikaiseksi korjaamiseksi. Tämä pysäyttää vuodon siihen saakka, kunnes lvi-asiantuntija auttaa sinua korjaamaan ongelman pysyvästi.

Putkimateriaaleista yleisesti

On hyvä ymmärtää, että vaikka muoviputkille luvataan pitemmät käyttöiät ja niitä pidetään yleisesti kestävämpänä ratkaisuna talolle, ovat ne monessa asiassa heikompia kuin rauta- tai kupariputket.

Esimerkiksi kupari ja rauta kestää huomattavasti muovia paremmin korkeita lämpötiloja.

Poiminta laadukkaasta opinnäytetyöstä putkiasennuksissa käytetyistä materiaaleista ja näissä materiaalissa yleisimmin ilmenneet ongelmat:

Teräsputket

Hiiliteräksellä on suhteellisen huono korroosionkestävyys useimmissa olosuhteissa. Tämän takia hiiliterästä käytetään lähinnä suljetuissa verkostoissa.

Sinkityt teräsputket

Sinkityssä teräputkessa yleisimmin esiintyvät korroosiomuodot ovat yleinen korroosio, paikallinen korroosio ja galvaaninen korroosio. Sinkityn teräsputken syöpyminen alkaa vasta, kun suojaava sinkkikerros on syöpynyt pois putken sisäpinnalta.Hiiliteräksellä on suhteellisen huono korroosionkestävyys useimmissa olosuhteissa. Tämän takia hiiliterästä käytetään lähinnä suljetuissa verkostoissa.

Ruostumaton ja haponkestävä teräs

Ruostumattomat teräkset kestävät normaaleja vesiympäristöjä hyvin. Terästen korroosionkestävyys riippuu lähinnä kromi- ja molybdeenipitoisuuksista.

Kupariputket ja messinkiset liitososat

Kupariputkistoissa tapahtuva korroosio on jaettu kahteen pääryhmään: yleiseen korroosioon ja paikalliskorroosioon. Yleinen korroosio etenee yleensä todella hitaasti, eikä aiheuta ongelmia putken keston suhteen. Paikalliskorroosio etenee nopeammin.

Komposiittiputket

Muoviputkien vaurioitumiseen ja käyttöikään vaikuttavat tekijät voi jakaa kolmeen luokkaan: Materiaalitekijöihin, ympäristötekijöihin ja kuormitustekijöihin. Ympäristötekijöitä ovat kemiallisesti aggressiiviset kaasut, nesteet, kiinteät partikkelit, UV-säteily, radioaktiivinen säteily sekä mikrobiologinen toiminta. Fysikaalisia rasituksia ovat lämpötila ja paine sekä niiden vaihtelut. Myös mahdolliset mekaaniset vauriot ovat fysikaalisia rasituksia. Merkittävimpiä kuormitustekijöitä ovat verkoston sisäpuolinen paine sekä lämpötila. Muoviputket eivät kestä yhtä suuria lämpötiloja kuin metalliputket.

Syöpyminen, korroosio ja pistesyöpyminen

Opetushallituksen artikkelissa käsitellään hyvin kunnossapidon näkökulmasta syöpymisen eri esiintymismuotoja. Avaamme niistä tärkeimpiä.

Syöpyminen

Yleisessä syöpymisessä metallin koko pinta syöpyy tasaisella nopeudella anodisten ja katodisten alueiden vaihtaessa koko ajan sijaintiaan pinnalla. Yleinen syöpyminen on suojaamattomille ja useissa tapauksissa myös kemikaaleille altistetuille metallipinnoille tyypillinen korroosiomuoto. Yleisen syöpymisen seuraaminen on yleensä helppoa painohäviö- tai seinämäpaksuusmittausten avulla. 

Korroosio

Korroosiolla tarkoitetaan ympäristön vaikutuksesta tapahtuvaa materiaalin muuttumista käyttökelvottomaan muotoon. Korroosiomuotoja on paljon emmekä käy tässä artikkelissa niitä kaikkia läpi. Korroosioita on mm. rako- eli piilokorroosio, eroosiokorroosio, kavitaatiokorroosio, hiertymiskorroosio, raerajakorroosio sekä jännityskorroosio.

Pistesyöpyminen

Pistesyöpymisessä metallin syöpyminen keskittyy pienille alueille metallin pinnalla synnyttäen paikallisia kuoppamaisia syvänteitä. Pistesyöpymä etenee harvoin massiivisten rakenteiden läpi. Yleensä se pysähtyy, kun kuopat ovat saavuttaneet tietyn syvyyden. Ohutseinämäisissä säiliöissä ja putkistoissa se saattaa kuitenkin mennä seinämän läpi ja aiheuttaa vuotoja. 

Mikä on käyttövesiputkien keskimääräinen käyttöikä?

Kupariputken tekniseksi käyttöiäksi luvataan toimittajasta riippuen noin 30–50 vuotta. Komposiittiputken käyttöiäksi luvataan yleensä 50 vuotta. Muoviputken käyttöiäksi luvataan yleensä 50 vuotta.

Keskimääräinen käyttöikä omakotitalon käyttövedessä käytettävissä putkissa on noin 35 vuotta.

Ennen vuotta 1985 Suomessa asennettiin pääsääntöisesti käyttövesi kupariputkella. Vasta vuoden 1985 jälkeen Suomessa vakiintui muoviputkella, ja erityisesti suojamuovin sisään muoviputkella rakentaminen.

Näiden vuotta 1985 ennen rakennettujen omakotitalojen osalta putkiremonttien keskimääräinen ikä on nykyistä vuoden 2022 keski-ikää huomattavasti alempi.

Putkiremontin vaiheet ja kesto

Putkiremontti omakotitaloon - Käyttövesiremontin 10 vaihetta
Putkiremontti omakotitaloon – Käyttövesiremontin 10 vaihetta

Putkiremontin 10 vaihetta -artikkelin mukaiset työvaiheet ja niiden kestot.

TyövaiheTyövaiheen kesto
1. Yhteydenotto0-30 min
2. Kartoituskäynti ja työmaan suunnittelu1 – 2 h
3. Tarjouksen laskeminen1 – 2 h
4. Tarjouksen hyväksyminen ja työmaan aloitus1  h
5. Käyttövesiremontin aloitus: Läpiviennit seiniin ja kannakoinnit6 – 10 h
6. Uuden komposiittijärjestelmän asennus8 – 16 h
 7. Vanhan putkiston tyhjennys ja tulppaaminen2 – 4 h
8. Uuden käyttövesijärjestelmän kytkeminen2 – 4 h
9. Uuden putkiston koeponnistus ja viimeistely2 – 3 h
10. Työmaan siivous ja takuutodistus1 h

Putkiremontin hinta

Käyttövesiremontin hinta
Käyttövesiremontin hinta

LVI-Pitkälän artikkelissa ”Käyttövesiremontin hinta – Kuinka paljon putkiremontti maksaa ja mistä hinta muodostuu?” käsittelemme tarkemmin Putkiremontin hintaa Suomessa.

Käyttövesiremontti Suomessa vuonna 2022 maksaa yleensä 3000 € – 8000 €. Käyttövesiremonttien mediaanikustannus on noin 5000 € ja keskiarvoinen kustannus hieman yli 5000 €.

Käyttövesiremontit toteutetaan yleensä pintaremonttina komposiittiputkella tai hyödyntämällä vanhaa olemassa olevaa järjestelmää ja uusimalla muoviputket rakenteissa olevien suojaputkien sisälle.

Käyttövesiremontit komposiittiputkella maksavat yleensä 3000 € – 8000 €.

Muoviputken uusiminen suojaputkeen maksaa 3000 € – 5000 €.

Vastuut ja vakuutukset putkiremontissa

Mitä vakuutusyhtiöt oikeasti korvaavat vesivahingoista?

Kenellä on vastuu 30-vuotta vanhoista putkista?

Kuka huolehtii lainehtivan kellarin putken kuntoon tai ylipäätänsä sulkee hanan.

Vakuutusjuristi avaa asiaa näin:

”Vesivahingon korvattavuus riippuu vakuutusturvan sisällöstä, eli on olennaista, millainen vahinko on tapahtunut sekä toisaalta se, millaista omaisuutta on vahingoittunut. Nämä kaksi asiaa ratkaisevat, korvataanko vahinko kotivakuutuksesta. Korvausmäärään vaikuttaa myös se, tapahtuuko vahinko omakoti-, rivi-, vai kerrostalossa.”

Mitkä kulut korvataan vesivahingon sattuessa?

Tyypillisesti vesivahinkojen korjaus edellyttää esimerkiksi vuotokohdan korjausta putkimiehen toimesta, kastuneen alueen purkutöitä ja kuivatusta sekä uudelleenrakennusta. Jos vahinko on korvattava, normaalisti kotivakuutus kattaa kaikkia näitä kustannuksia, mutta ei välttämättä täysimääräisesti. Korvausmäärään vaikuttaa yleensä olennaisesti vesivahingon aiheuttaneen laitteen ikä, koska se määrittää osuuden, joka korvataan vakuutuksesta.

Näistä vakuutusyhtiön tekemistä korvausmäärän vähennyksistä käytetään nimitystä ikävähennys, koska nimensä mukaisesti korvausmäärä pienenee suoraan sen perusteella, mitä vanhempi vahingon aiheuttanut laite on ollut. Samat periaatteet korvausmäärän laskemiseen soveltuvat sekä astianpesukoneen vesivahinkoon että putkivuotoon, mutta ikävähennyksen laskentapa voi perustua erilaiseen ikävähennystaulukkoon putkivuodoissa kuin pyykinpesukoneen vuodossa.

Esimerkki:

Pohjola Vakuutuksen ehdoissa (Mittaturvan vakuutusehdot 1.4.2021) kohdassa 7.6 todetaan, että vuotaneen veden aiheuttaman ikävähennyksen määrä on enintään 60 % vahingon määrästä.

Tämä tarkoittaa sitä, että vahingosta korvataan aina vähintään 40 %, mikäli se ylittää omavastuun määrän.

Esimerkki:

Vuonna 1991 rakennetun omakotitalon vesiputki vuotaa keväällä 2021 aiheuttaen vesivahingon. Putki korjataan putkimiehen toimesta (lasku 786 €), kohteessa käy kosteuskartoittaja selvittämässä vahingon laajuuden (lasku 421 €) ja urakoitsija korjaa vahingon (lasku 4.000 €).

Vuotovahingon syyksi todettiin putken sisäinen pistesyöpymä, joten vakuutusyhtiö antaa asiasta myönteisen korvauspäätöksen. Vahingosta syntyy siten yhteensä 5.207 € suuruinen kustannus omakotitalon omistajalle.

Laajasta ja suppeasta kotivakuutuksesta korvataan:

235,80 € putkimiehen laskusta (30 % laskusta), koska vakuutusehtojen mukaan vuonna 1991 asennetun LVI-laitteen korjauskulusta tehdään sen iän perusteella 70 % ikävähennys.

2.800 € vuotaneen veden aiheuttaman vahingon kustannuksista (70 % laskusta), koska vuodon aiheuttanut putkisto on ollut 30-39 vuotta vanha, sekä

421 € kosteuskartoittajan raportista.

Tämä lainaus vakuutusjuristi.fi -sivun artikkelista avaa hyvin vesivahinkovakuutuksiin liittyviä toimintatapoja ja menetelmiä.

Summa summarum

Älä tee putkiremonttia turhaan, mutta älä myöskään viivytä sitä liian pitkään.

Pyydä ammattilainen arvioimaan tilanteesi, jos putkistosi kunto mietityttää.

Huolehdi, että vakuutuksesi on kunnossa. Vesivahingon sattuessa on iäkkäämmän kiinteistön omistaja aina vastuussa itse kiinteistön putkista, mutta kunhan putket on hyvin vakuutettu ei koko vesivahingon korvauskulu kaadu omistajan niskaan.

Putkiremontti on yksi omakotitalon välttämättömistä kunnossapitotöistä 30-50 aikajaksolla ja siitä kannattaa huolehtia välttääkseen kalliimmat kiinteistövahingot.

Lähteet

https://www.expertplumbers.com/blog/2016/february/water-pipe-repair-frankfort-basics-that-you-shou/

https://www.ymparisto.fi/putkiremontti/

https://lvipitkala.fi/putkiremontti-omakotitaloon-kayttovesiremontin-10-vaihetta/

https://www.fine.fi/ota-yhteytta/ratkaisutietokanta/ratkaisu/vkl-76414.html

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/71194/putkimat.pdf?sequence=1

http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/kunnossapito/mekaniikka_f2_korroosionesto_esiintymismuodot.html